;

 

మహాకవి గుర్రం జాషువా జీవిత చరిత్ర

మహాకవి గుర్రం జాషువా జీవిత చరిత్ర సెప్టెంబరు 28, 1895న జన్మించి, జూలై 24, 1971న కన్నుమూసిన గుర్రం గుర్రం జాషువా సాహితీ లోకానికి విశేష కృషి చేసిన ప్రముఖ తెలుగు కవి. అతను తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక పురాణ వ్యక్తిగా పరిగణించబడ్డాడు, అతని లోతైన జ్ఞానం మరియు అతని కవిత్వంలో సార్వత్రిక ఇతివృత్తాలను ప్రస్తావించే సామర్థ్యానికి పేరుగాంచాడు. గుర్రం జాషువా కవితా రచనలు కేవలం కళాత్మక వ్యక్తీకరణకే పరిమితం కాకుండా సామాజిక సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు వేదికగా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post