జానపద గాయకుడు గోరేటి వెంకన్న జీవిత చరిత్ర

 

జానపద గాయకుడు గోరేటి వెంకన్న జీవిత చరిత్ర

జానపద గాయకుడు గోరేటి వెంకన్న జీవిత చరిత్ర గోరేటి వెంకన్న: గౌరవనీయమైన కవి మరియు జానపద గాయకుడు గోరేటి వెంకన్న తెలుగు జానపద సంగీతం మరియు కవిత్వం యొక్క గొప్ప వారసత్వంతో ప్రతిధ్వనించే పేరు. అతను ప్రఖ్యాత కవి మరియు జానపద గాయకుడు, అతను తన మనోహరమైన రచనలు మరియు లోతైన సాహిత్యంతో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించాడు. భారతదేశంలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వెంకన్న తన కళాత్మక ప్రయత్నాల ద్వారా తెలుగు జానపద సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి మరియు …

Read more

0/Post a Comment/Comments