స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సేనాపతి బాపట్ జీవిత చరిత్ర 

సేనాపతి బాపట్ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు జీవిత చరిత్ర  సేనాపతి బాపట్, దీని పూర్తి పేరు పాండురంగ్ మహాదేవ్ బాపట్, భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మరియు విప్లవకారుడు. నవంబర్ 12, 1880న మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో జన్మించిన సేనాపతి బాపట్ బ్రిటిష్ వలస పాలన నుండి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం కోసం పోరాడటానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. అతని అచంచలమైన సంకల్పం, నిర్భయమైన స్ఫూర్తి మరియు స్వాతంత్ర పోరాటానికి చేసిన అపారమైన కృషి అతన్ని భారతదేశ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post