స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఠాకూర్ రోషన్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఠాకూర్ రోషన్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర ఠాకూర్ రోషన్ సింగ్ భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ప్రముఖ వ్యక్తి. 1900లో భారతదేశంలోని ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఒక చిన్న గ్రామంలో జన్మించిన సింగ్, బ్రిటిష్ వలస పాలనలో భారతీయ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అన్యాయాలను చూస్తూ పెరిగారు. జాతీయవాద స్ఫూర్తితో ప్రేరణ పొంది, స్వాతంత్రం  కోసం గాఢమైన కోరికతో నడపబడిన అతను భారతదేశ స్వాతంత్ర్యానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు. ఈ జీవితచరిత్ర ఠాకూర్ రోషన్ సింగ్ యొక్క జీవితం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post