స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు కిత్తూరు చెన్నమ్మ జీవిత చరిత్ర

స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు కిత్తూరు చెన్నమ్మ జీవిత చరిత్ర కిత్తూరు చెన్నమ్మ భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు. ఆమె అక్టోబర్ 23, 1778న కర్ణాటకలోని బెల్గాం జిల్లాలోని కాకతి అనే చిన్న గ్రామంలో జన్మించింది.   కర్ణాటకలో భాగమైన కిత్తూరు సంస్థానానికి ఆమె రాణి. ఆమె భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ధైర్యవంతురాలు మరియు ధైర్యంగల నాయకురాలు. కిత్తూరు పాలకుడైన రాజా మల్లసర్జతో కిత్తూరు చెన్నమ్మ వివాహం జరిగింది. భర్త మరణానంతరం కిత్తూరు రాణిగా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post