జానపద గాయకుడు గద్దర్ జీవిత చరిత్ర

జానపద గాయకుడు గద్దర్ జీవిత చరిత్ర గద్దర్, దీని అసలు పేరు గుమ్మడి విట్టల్ రావు, ప్రసిద్ధ భారతీయ జానపద గాయకుడు, కవి మరియు సామాజిక కార్యకర్త. అతను సామాజిక సమస్యలను హైలైట్ చేసే మరియు అట్టడుగున ఉన్నవారి హక్కుల కోసం పోరాడే శక్తివంతమైన మరియు ఆలోచనాత్మకమైన పాటలకు ప్రసిద్ధి చెందాడు. గద్దర్ యొక్క సంగీతం అణగారిన మరియు అణగారిన ప్రజల కోసం ఒక వాయిస్ ఉంది మరియు అతను తన కళను సామాజిక మార్పును తీసుకురావడానికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post