డా. లాల్ బదూర్ శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర Biography of Dr. Lal Badur Shastri

Biography of Dr. Lal Badur Shastri డా. లాల్ బదూర్ శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఒక భారతీయ రాజకీయ నాయకుడు మరియు రాజనీతిజ్ఞుడు, అతను 1964 నుండి 1966 వరకు భారతదేశానికి రెండవ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశాడు. అతను అక్టోబర్ 2, 1904న ప్రస్తుత ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మొఘల్‌సరాయ్ అనే చిన్న పట్టణంలో జన్మించాడు. శాస్త్రి నిరాడంబరత, వినయం మరియు దేశానికి సేవ చేసిన ఒక సాధారణ వ్యక్తి. 1965 నాటి ఇండో-పాకిస్తాన్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post