దాదాభాయ్ నౌరోజీ జీవిత చరిత్ర Biography of Dadabhai Naoroji

దాదాభాయ్ నౌరోజీ జీవిత చరిత్ర Biography of Dadabhai Naoroji దాదాభాయ్ నౌరోజీ ప్రముఖ భారతీయ జాతీయవాది, సంఘ సంస్కర్త మరియు భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో మార్గదర్శకుడు. బ్రిటీష్ వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా మరియు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం కోసం డిమాండ్ చేసిన తొలి భారతీయ నాయకులలో ఆయన ఒకరు. బ్రిటిష్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్‌కు ఎన్నికైన మొదటి భారతీయుడు కూడా. నౌరోజీ అనేక ప్రతిభాపాటవాలు కలిగిన వ్యక్తి, మరియు భారతీయ సమాజం మరియు రాజకీయాలకు ఆయన చేసిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post