మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపకుడు చంద్రగుప్త మౌర్య జీవిత చరిత్ర,Founder of the Mauryan Empire Biography of Chandragupta

 

మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపకుడు చంద్రగుప్త మౌర్య జీవిత చరిత్ర,Founder of the Mauryan Empire Biography of Chandragupta

మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపకుడు చంద్రగుప్త మౌర్య జీవిత చరిత్ర,Founder of the Mauryan Empire Biography of Chandragupta     పుట్టిన తేదీ: 340 BC పుట్టిన ప్రదేశం: పాటలీపుత్ర తండ్రి: సర్వార్థసిద్ధి తల్లి: మురా గురువు: చాణక్యుడు పాలన: 321 BC నుండి 298 BC భార్యాభర్తలు: దుర్ధర, హెలెనా బిడ్డ: బిందుసార వారసుడు: బిందుసార మనుమలు: అశోక, సుసీమ, వితశోక మరణించిన తేదీ: 297 BC మరణ స్థలం: శ్రావణబెళగొళ, కర్ణాటక చంద్రగుప్త …

Read more

0/Post a Comment/Comments