భారతదేశంలోని చిత్రకారుల పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Painters In India

భారతదేశంలోని చిత్రకారుల పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Painters In India     చిత్రకారులు భారతదేశం వారి సున్నితత్వం ద్వారా ప్రపంచంపై ప్రభావం చూపిన అనేక మంది అత్యుత్తమ కళాకారులను తయారు చేసింది. కొంతమంది భారతీయ కళాకారుల పెయింటింగ్స్ M.F. హుస్సేన్ అలాగే టైబ్ మెహతా ప్రపంచంలోని వేలంలో ఖగోళ ధరలను పొందారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ చిత్రకళా కళాకారులకు ఉన్న ఆదరణకు ఇది నిదర్శనం. కొంతమంది ప్రసిద్ధ భారతీయ చిత్రకారుని యొక్క చిన్న ప్రొఫైల్ ఇక్కడ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post