ఉస్తాద్ అమ్జద్ అలీ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Ustad Amjad Ali Khan

ఉస్తాద్ అమ్జద్ అలీ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Ustad Amjad Ali Khan   ఉస్తాద్ అమ్జద్ అలీ ఖాన్ జననం: 1945 సాధన: ప్రముఖ సరోద్ వాద్యకారుడు పద్మశ్రీ మరియు పద్మ భూషణ్ గ్రహీత. ఉస్తాద్ అలీ ఖాన్ సరోద్ యొక్క ప్రసిద్ధ సంగీత విద్వాంసుడు మరియు అత్యంత ప్రసిద్ధ శాస్త్రీయ సంగీత విద్వాంసులలో ఒకరు. ఉస్తాద్ అమ్జద్ అలీ ఖాన్ 1945వ సంవత్సరంలో మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్‌లో జన్మించారు. అతను ప్రసిద్ధ బంగాష్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post