సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Subrahmanyan Chandrasekhar

 

సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Subrahmanyan Chandrasekhar

సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Subrahmanyan Chandrasekhar   సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్ జననం: అక్టోబర్ 19, 1910 మరణం: ఆగస్టు 21, 1995 పురోగతి చంద్రశేఖర్ పరిమితి యొక్క ఆవిష్కరణ 1983లో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని పొందింది. సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్ ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రసిద్ధ పరిశోధకులలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. భౌతిక శాస్త్రం, ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రం మరియు అనువర్తిత గణితంలో అతని పని చాలా ప్రశంసించబడింది. చంద్రశేఖర్ 1983లో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ …

Read more

0/Post a Comment/Comments