సుబ్రహ్మణ్య భారతి జీవిత చరిత్ర,Biography Of Subrahmanya Bharti

సుబ్రహ్మణ్య భారతి జీవిత చరిత్ర,Biography Of Subrahmanya Bharti   సుబ్రహ్మణ్య భారతి జననం – 11 డిసెంబర్ 1882 మరణం – 11 సెప్టెంబర్ 1921 విజయాలు స్వాతంత్ర్యానికి ముందు కాలంలో సుబ్రహ్మణ్య భారతి తమిళ రచయిత, కవి మరియు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. స్వాతంత్ర్యం కోసం భారీ భారతీయ పోరాటంలో పాల్గొనడానికి దక్షిణ భారతదేశంలోని మెజారిటీ ప్రజలను ఒప్పించడానికి అతను కవిత్వంలో తన నైపుణ్యాన్ని తన సామర్థ్యాలలో అత్యుత్తమంగా ఉపయోగించాడు. దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post