సుభద్ర కుమారి చౌహాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Subhadra Kumari Chauhan

సుభద్ర కుమారి చౌహాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Subhadra Kumari Chauhan   సుభద్ర కుమారి చౌహాన్ జననం – 1904 మరణం – 1948 విజయాలు సుభద్ర కుమారి చౌహాన్ ప్రఖ్యాత భారతీయ కవయిత్రి, ఆమె పని తరచుగా భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. ఆమె అత్యంత ప్రసిద్ధ కంపోజిషన్‌ను ఝాన్సీ కి రాణి అని వర్ణించవచ్చు, ఇది ధైర్యవంతురాలైన ఝాన్సీ కి రాణి, లక్ష్మీ బాయి కథను చెబుతుంది. మొత్తం హిందీ సాహిత్యం నుండి, ఇది భారతదేశ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post