శివ కుమార్ శర్మ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Shiva Kumar Sharma

శివ కుమార్ శర్మ జీవిత చరిత్ర ,Biography of Shiva Kumar Sharma   శివ కుమార్ శర్మ జననం: జనవరి 13, 1938 అచీవ్‌మెంట్: సంతూర్‌ను ఒక కల్ట్ క్లాసికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌గా రూపొందించిన ఘనత. పద్మశ్రీ పద్మవిభూషణ్ మరియు పద్మాష్ విజేత (2001) శివ కుమార్ శర్మ పేరు సంతూర్ భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీత వాయిద్యానికి పర్యాయపదంగా మారింది. పండిట్ శివ్ కుమార్ శర్మ సంతూర్‌ను కల్ట్ క్లాసికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌గా మార్చడానికి బాధ్యత వహించే ఏకైక …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post