సత్యేంద్ర నాథ్ బోస్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Satyendra Nath Bose

సత్యేంద్ర నాథ్ బోస్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Satyendra Nath Bose   సత్యేంద్ర నాథ్ బోస్ జననం: జనవరి 1, 1894 మరణం: ఫిబ్రవరి 4, 1974 విజయాలు: “బోస్-ఐన్స్టీన్ థియరీ”కి ప్రసిద్ధి. అతని పేరు గౌరవార్థం సబ్‌టామిక్ పార్టికల్స్ బోసన్ అని పేరు పెట్టారు. ఆయనను “పద్మభూషణ్”తో సత్కరించారు. సత్యేంద్ర నాథ్ బోస్, ప్రఖ్యాత భారతీయ భౌతిక శాస్త్రవేత్త. అతను క్వాంటం ఫిజిక్స్‌పై చేసిన పరిశోధనలకు ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతను “బోస్-ఐన్స్టీన్ థియరీ”లో తన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post