సల్మాన్ రష్దీ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Salman Rushdie

సల్మాన్ రష్దీ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Salman Rushdie   సల్మాన్ రష్దీ జననం: జూన్ 19, 1947 సాఫల్యం: 1993 “మిడ్‌నైట్స్ చిల్డ్రన్”లో అతని పనికి ‘బుకర్ ఆఫ్ బుకర్స్’ అవార్డు లభించింది. భారతీయ సంతతికి చెందిన అత్యంత ప్రసిద్ధ భారతీయ రచయితలలో సల్మాన్ రష్దీ ఒకరు. అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది, అతను ముస్లిం సమాజంలో కలిగించిన అతని నవల ది సాటానిక్ వెర్సెస్ (1988) జాతి వివక్షకు ప్రసిద్ధి చెందాడు. సల్మాన్ రష్దీ హత్యకు పిలుపునిస్తూ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post