రాజా రవి వర్మ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Raja Ravi Varma

 

రాజా రవి వర్మ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Raja Ravi Varma

రాజా రవి వర్మ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Raja Ravi Varma   రాజా రవి వర్మ జననం: ఏప్రిల్ 29, 1848 మరణం: అక్టోబర్ 2, 1906 విజయాలు భారతీయ కళల అభివృద్ధిలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కళాకారులలో రాజా రవివర్మ కూడా ఒకరు. అతను భారతీయ కళను మొత్తం ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకురావడానికి సహాయం చేశాడు మరియు ప్రాచీన భారతీయ కళ మరియు సమకాలీన కళల మధ్య కీలకమైన సంబంధాన్ని అందించాడు. రాజా రవివర్మ …

Read more

0/Post a Comment/Comments