పిటి ఉష జీవిత చరిత్ర,Biography Of PT Usha

పిటి ఉష జీవిత చరిత్ర,Biography Of PT Usha   PT ఉష జూన్ 27, 1964న కేరళలోని కాలికట్‌లో ఉన్న పయ్యోలి నగరంలో నివసిస్తున్న ఒక నిరాడంబరమైన కుటుంబంలో జన్మించింది, అక్కడ ఆమె పెరిగారు మరియు ప్రసిద్ధ మహిళా ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ప్లేయర్‌లలో ఒకరు. ఆమె పేరు పూర్తి శీర్షిక పిలావుల్లకండి తెక్కెపరంబిల్ ఉష. ఆమె అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు తీవ్రమైన పేదరికంతో బాధపడుతున్నందున ఆమెకు ఆదర్శవంతమైన బాల్యం లేదు. క్రీడలు మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post