ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Muthuswami Dikshitar

 

ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Muthuswami Dikshitar

ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Muthuswami Dikshitar   ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ 1775లో సృష్టించబడింది మరణం – 1835 విజయాలు -ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ తన దక్షిణ భారత కర్ణాటక సంగీత శైలిలో ప్రముఖ ఘాతకుడు. అతను సుమారు 500 కంపోజిషన్లను కంపోజ్ చేశాడు మరియు వాటిలో ఎక్కువ భాగం ఈనాటికీ కూడా కర్ణాటక సంగీతంలో ప్రసిద్ధ కళాకారులచే తరచుగా ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. 1775 ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ జన్మించిన సంవత్సరం. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువారూరులో రామస్వామి దీక్షితార్ మరియు …

Read more

0/Post a Comment/Comments