ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవిత చరిత్ర ,Biography of MS Subbulakshmi

ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవిత చరిత్ర ,Biography of MS Subbulakshmi   ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జననం: సెప్టెంబర్ 16, 1916 మరణం: డిసెంబర్ 11, 2004 భక్తికి సంబంధించిన వారి శ్లోకాలను అందించినందుకు విజయాలు జనాదరణ పొందాయి. నైటింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా పిలుస్తారు, అలాగే పద్మ భూషణ్, పద్మ విభూషణ్, రామన్ మెగసెసే అవార్డు మరియు భారతరత్న గ్రహీత MS సుబ్బులక్ష్మి ప్రముఖ కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు. ఆమె భారతదేశంలో నైటింగేల్ పేరుతో పిలువబడింది. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post