మియాన్ తాన్సేన్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Miyan Tansen

మియాన్ తాన్సేన్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Miyan Tansen   మియాన్ తాన్సేన్ 1506లో జన్మించారు మరణం – 1589 విజయాలు — మియాన్ తాన్సేన్, 9 ఆభరణాలలో, లేదా అక్బర్ చక్రవర్తి రాజభవనంలోని నవరత్నాలు భారతదేశం ఇప్పటి వరకు అందించిన అత్యుత్తమ సంగీత విద్వాంసుడిగా పరిగణించబడుతున్నాయి. అతను వివిధ రకాల రాగాలను కంపోజ్ చేశాడు మరియు ప్రస్తుతం మనం వినే ఉత్తర భారతీయ సంగీతం యొక్క క్లాసిక్ శైలిని అభివృద్ధి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post