మెహర్ లాల్ సోనీ జియా ఫతేబాద్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mehr Lal Soni Zia Fatehabadi

మెహర్ లాల్ సోనీ జియా ఫతేబాద్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mehr Lal Soni Zia Fatehabadi   మెహర్ లాల్ సోనీ జియా ఫతేబాది పుట్టిన తేదీ: ఫిబ్రవరి 9, 1913 పుట్టింది: కపుర్తలా, పంజాబ్ మరణించిన తేదీ: ఆగస్టు 19, 1986 వృత్తి: ఉర్దూ కవి జాతీయత: భారతీయుడు మెహర్ లాల్ సోనీ జీవితంలో ప్రారంభంలో, అతను కళాశాలకు వెళ్లే ముందు కీర్తి ఒక వాస్తవం. అతను ఉపఖండం అంతటా కీర్తిని సాధించడానికి ముందు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post