మార్టిన్ లూథర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Martin Luther

 

మార్టిన్ లూథర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Martin Luther

మార్టిన్ లూథర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Martin Luther   మార్టిన్ లూథర్ ఒక వేదాంతవేత్త మరియు పూజారి, రచయిత స్వరకర్త, అగస్టీనియన్ సన్యాసి మరియు ప్రొటెస్టంట్ సంస్కరణ సమయంలో అతని సమయంలో ప్రధాన పాత్ర. 1507వ సంవత్సరం లూథర్ పూజారిగా బాప్టిజం పొందిన సమయం. లూథర్ వివిధ రకాల రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి బోధనలు మరియు ఆచారాలను ప్రతిఘటించాడు, వీటిలో విలాసాలకు సంబంధించినది కూడా ఉంది. 1517 నుండి తన తొంభై-ఐదు థీసెస్‌లో లూథర్ విలాసాల …

Read more

0/Post a Comment/Comments