మహాదేవి వర్మ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mahadevi Varma

 

మహాదేవి వర్మ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mahadevi Varma

మహాదేవి వర్మ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Mahadevi Varma   మహాదేవి వర్మ ఆమె ఛాయావాద్ తరానికి చెందిన ప్రసిద్ధ హిందీ కవయిత్రి, ప్రతి కవయిత్రి వారి రచనలో రొమాంటిసిజాన్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఆమె పేరు సాధారణంగా సమకాలీన మీరాగా సూచించబడుతుంది. ఎందుకంటే మేము 1982లో జ్ఞానపీఠ్ అవార్డును గెలుచుకున్న అపఖ్యాతి పాలైన మహాదేవి వర్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాము.   జీవిత చరిత్ర మహాదేవి 1907లో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఫరూఖాబాద్‌లో న్యాయవాది కుటుంబం మరియు న్యాయవాదుల కుటుంబంలో …

Read more

0/Post a Comment/Comments