కిరణ్ దేశాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Kiran Desai

కిరణ్ దేశాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Kiran Desai   కిరణ్ దేశాయ్ కిరణ్ దేశాయ్ ఒక విశిష్ట భారతీయ రచయిత మరియు నవలా రచయిత్రి, ఆమె 1998లో బెట్టీ ట్రాస్క్ అవార్డును అందుకోవడానికి దారితీసిన “హల్లబలూ ఇన్ ది గువా ఆర్చర్డ్” మరియు “ది ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ లాస్” అనే రెండు నవలలకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందింది. అవార్డు.” ఆమె తన నవలలకు నేషనల్ బుక్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ ఫిక్షన్ అవార్డు నుండి అవార్డును కూడా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post