కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం జీవిత చరిత్ర,Biography Of Kazi Nazrul Islam

కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం జీవిత చరిత్ర,Biography Of Kazi Nazrul Islam   కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం పుట్టిన తేదీ: మే 25, 1899 జననం: చురులియా, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని బుర్ద్వాన్ జిల్లా మరణించిన తేదీ: ఆగస్టు 29, 1976 వృత్తి: బెంగాలీ కవి, సంగీతకారుడు మరియు విప్లవకారుడు జాతీయత: భారతీయుడు నజ్రుల్, “నేను ఈ దేశంలో (బెంగాల్) జన్మించినప్పటికీ, ఈ సమాజంలో, నేను ఈ దేశానికి, ఈ సమాజానికి చెందినవాడిని కాదు. నేను ప్రపంచానికి చెందినవాడిని.” …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post