జగదీష్ చంద్రబోస్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Jagdish Chandra Bose

జగదీష్ చంద్రబోస్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Jagdish Chandra Bose   జగదీష్ చంద్రబోస్ జీవిత చరిత్ర జననం: నవంబర్ 30, 1858 మరణం: నవంబర్ 23, 1937 విజయాలు మొక్కలకు కూడా భావాలు ఉన్నాయని నిరూపించడానికి అతని మొదటి ప్రయత్నం. మార్కోని తన ఆవిష్కరణను ప్రచురించడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు అతని ఆవిష్కరణ వైర్‌లెస్ టెలిగ్రాఫీ. జగదీష్ చంద్రబోస్, నిష్ణాతుడైన భారతీయ శాస్త్రవేత్త. లోహాలు మరియు మొక్కలు కూడా భావాలను కలిగి ఉన్నాయని చూపించిన మొదటి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post