గణిత శాస్త్రవేత్త,భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఐజాక్ న్యూటన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Isaac Newton

గణిత శాస్త్రవేత్త,భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఐజాక్ న్యూటన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Isaac Newton     సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ 1642 డిసెంబర్ 25న జన్మించాడు. న్యూటన్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో జన్మించాడు. ఐజాక్ న్యూటన్ 20 మార్చి 1726న మరణించాడు. న్యూటన్ వయస్సు 84 సంవత్సరాలు. న్యూటన్ శాస్త్రవేత్త బ్రిటిష్ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు మరియు భౌతిక శాస్త్రవేత్త. అతను ఖగోళ శాస్త్రవేత్త, వేదాంతవేత్త మరియు రచయిత కూడా. అతను ఎప్పటికప్పుడు గొప్ప గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు, శాస్త్రవేత్త మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post