హరిప్రసాద్ చౌరాసియా జీవిత చరిత్ర, Biography of Hariprasad Chaurasia

హరిప్రసాద్ చౌరాసియా జీవిత చరిత్ర, Biography of Hariprasad Chaurasia   హరిప్రసాద్ చౌరాసియా జననం: జూలై 1, 1938 విజయం: పద్మభూషణ్ మరియు పద్మవిభూషణ్ అవార్డు పొందిన ప్రముఖ వేణువు వాద్యకారుడు. పండిట్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా, అంతర్జాతీయంగా వెదురు ఫ్లూట్ వాద్యకారుడు. శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని జనంలోకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా దాని సరిహద్దులను నెట్టివేసిన అసాధారణమైన శాస్త్రీయ ప్రదర్శనకారులలో అతను కూడా ఉన్నాడు. పండిట్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా జూలై 1, 1938న అలహాబాద్‌లో సంగీత నేపథ్యం లేని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post