ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా జీవిత చరిత్ర,Biography Of Francis Newton Souza

 

ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా జీవిత చరిత్ర,Biography Of Francis Newton Souza

ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా జీవిత చరిత్ర,Biography Of Francis Newton Souza   ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా ఏప్రిల్ 12, 1924న గోవా దంపతులకు జన్మించిన ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా ఆనాటి భారతీయ కళాకారుడు. పాశ్చాత్య ప్రపంచం అంతటా భారతీయ కళను ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన ఘనత కలిగిన కళాకారుల ప్రారంభ సమూహంలో అతను భాగం. ఫ్రాన్సిస్ న్యూటన్ సౌజా ముంబై నగరంలోని సర్ జెజె స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్‌లో విద్యార్థి. భారతదేశం బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్న సమయంలో …

Read more

0/Post a Comment/Comments