అరుంధతీ రాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Arundhati Roy

అరుంధతీ రాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Arundhati Roy   అరుంధతీ రాయ్ జననం: నవంబర్ 24, 1961 విజయం: ఆమె “ది గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్” పుస్తకానికి 1997లో బుకర్ ప్రైజ్ గెలుచుకుంది మరియు 2004లో సిడ్నీ శాంతి బహుమతిని అందుకుంది. అరుంధతీ రాయ్ సుప్రసిద్ధ భారతీయ రచయిత్రి మరియు సామాజిక కార్యకర్త. అరుంధతీ రాయ్ 1997లో తన మొదటి నవల “ది గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్”కి బుకర్ ప్రైజ్ అందుకున్నప్పుడు ముఖ్యాంశాలలో …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post