అనిల్ కకోద్కర్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Anil Kakodkar

అనిల్ కకోద్కర్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Anil Kakodkar   అనిల్ కకోద్కర్ జననం – 11 నవంబర్ 1943 విజయాలు డాక్టర్ అనిల్ కకోద్కర్ ఒక ప్రముఖ భారతీయ అణు శాస్త్రవేత్త. అతను ప్రస్తుతం అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (AECI) అధిపతిగా మరియు భారత ప్రభుత్వ అటామిక్ ఎనర్జీ విభాగం కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన ట్రాంబేలోని భాభా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌కు డైరెక్టర్‌గా కూడా ఉన్నారు. డాక్టర్ అనిల్ కకోద్కర్ భారతదేశానికి చెందిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post