ఆనంద శంకర్ జీవిత చరిత్ర ,Biography Of Ananda Shankar

ఆనంద శంకర్ జీవిత చరిత్ర ,Biography Of Ananda Shankar   ఆనంద శంకర్ జననం – 11 డిసెంబర్ 1942 మరణం – 26 మార్చి 1999 విజయాలు – ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సిర్టారిస్ట్ రవిశంకర్ మేనల్లుడు, ఆనంద శంకర్ ఒక ప్రసిద్ధ భారతీయ సంగీత విద్వాంసుడు, అతను పాశ్చాత్య మరియు ఓరియంటల్ సంగీత శైలులను కలపడానికి మరియు మార్చడానికి ప్రసిద్ధి చెందాడు. జిమీ హెండ్రిక్స్ వంటి ప్రసిద్ధ సంగీతకారులతో కలిసి శంకర్ కూడా కచేరీలు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post