అమృత షెర్గిల్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Amrita Shergill

 

అమృత షెర్గిల్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Amrita Shergill

అమృత షెర్గిల్ జీవిత చరిత్ర,Biography Of Amrita Shergill   అమృత షెర్గిల్ జననం: 1913 మరణం: డిసెంబర్ 6, 1941 విజయాలు పూర్వకాలానికి చెందిన అత్యంత ఉత్తేజకరమైన భారతీయ కళాకారులు; చరిత్రలో అందరికంటే చిన్నవాడు మరియు పారిస్‌లోని గ్రాండ్ సెలూన్‌లో అసోసియేట్‌గా ఎంపికైన ఏకైక ఆసియా వ్యక్తి. అమృతా షెర్గిల్ ప్రఖ్యాత భారతీయ చిత్రకారిణి. ఆమె వలస పూర్వ కాలం నుండి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మరియు వాగ్దానం చేసిన భారతీయ కళాకారులలో ఒకరు. ఆమె …

Read more

0/Post a Comment/Comments