అలీషా చినాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Alisha Chinai

 

అలీషా చినాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Alisha Chinai

అలీషా చినాయ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Alisha Chinai   అలీషా చినాయ్ అలీషా చినాయ్ భారతదేశానికి పాప్ సంగీతాన్ని అభివృద్ధి చేసినందుకు ప్రసిద్ధి చెందిన పాప్ గాయని. 1972 మార్చి 18వ తేదీన జన్మించిన ఆమె భారతీయ వినోద పరిశ్రమలో సంగీతానికి ఒక మార్పును సృష్టించింది. కొన్ని మూలాల ప్రకారం, ఆమె నిజానికి సుజాత. చాలా సందర్భాలలో, ఆమెను “ఇండియన్ మడోన్నా” అని పిలుస్తారు. ఈ కథనంలో, అలీషా చినాయ్ జీవిత చరిత్ర వివరాలను మేము …

Read more

0/Post a Comment/Comments