వినాయక్ దామోదర్ వీర సావర్కర్ జీవిత చరిత్ర,Vinayak Damodar Veer Savarkar Biography

వినాయక్ దామోదర్ వీర సావర్కర్ జీవిత చరిత్ర,Vinayak Damodar Veer Savarkar Biography     వినాయక్ దామోదర్ సావర్కర్, స్వాతంత్ర్యవీర్ సావర్కర్ వినాయక్ సావర్కర్ లేదా మరాఠీలో వీర్ సావర్కర్ అని కూడా పిలుస్తారు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు మరియు స్వాతంత్ర్యం కోసం భారతీయ రాజకీయ నాయకుడు మరియు హిందూ జాతీయవాద హిందుత్వ భావజాలాన్ని కనుగొన్న రాజకీయ నాయకుడు. సావర్కర్ పుట్టిన తేదీ మే 28, 1883 మరియు అతను ఫిబ్రవరి 26, 1966న మరణించాడు. సావర్కర్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post