;

 

టిప్పు సుల్తాన్ జీవిత చరిత్ర,Tipu Sultan Biography

టిప్పు సుల్తాన్ జీవిత చరిత్ర,Tipu Sultan Biography     టిప్పు సుల్తాన్ – పరిచయం సుల్తాన్ ఫతే అలీ సాహబ్ టిప్పు తరచుగా టిప్పుచే సూచించబడే సుల్తాన్ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న మైసూర్ రాజ్యానికి పాలకుడిగా పనిచేశాడు. ఈ వ్యాసంలో, టిప్పు సుల్తాన్ కథలోని వివిధ అంశాలను, అతని జననం, మైసూర్ చక్రవర్తిగా అతని ప్రారంభ జీవితం అలాగే బ్రిటిష్ వారితో విభేదాలు మరియు అతని మరణంతో సహా చూద్దాం.   పుట్టిన మరియు ప్రారంభ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post