తాంతియా తోపే జీవిత చరిత్ర,Tatya Tope Biography

తాంతియా తోపే జీవిత చరిత్ర,Tantia Tope Biography   తాంతియా తోపే 1857 నాటి భారతీయ తిరుగుబాటు సభ్యులలో ఒకరు. అతను బ్రిటిష్ దళాలకు వ్యతిరేకంగా భారత సైన్యం సభ్యుల సైన్యానికి కమాండర్. బ్రిటిష్. అతను బితూర్‌లోని నానా సాహిబ్‌కు ఉద్వేగభరితమైన మద్దతుదారుడు మరియు అతని బ్రిటిష్ సైన్యం కారణంగా నానా బహిష్కరించబడే వరకు అతని ప్రయోజనం కోసం పోరాడుతూనే ఉన్నాడు. తాంతియా కాన్పూర్‌ని విడిచిపెట్టమని జనరల్ విండ్‌మ్‌ను ఒప్పించాడు మరియు గ్వాలియర్‌ను ఉంచడంలో ఝాన్సీకి చెందిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post