డా. ఎ పి జె అబ్దుల్ కలాం జీవిత చరిత్ర,Dr. A P J Abdul Kalam Biography

 

డా. ఎ పి జె అబ్దుల్ కలాం జీవిత చరిత్ర,Dr. A P J Abdul Kalam Biography

డా. ఎ పి జె అబ్దుల్ కలాం జీవిత చరిత్ర,Dr. A P J Abdul Kalam Biography ది మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా: డా. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అత్యంత ప్రసిద్ధ వ్యక్తులు ప్రతిరోజూ ప్రపంచంలోకి రారు. వారు ప్రతి శతాబ్దానికి ఒకసారి పుడతారు మరియు మిలీనియల్స్ అనుసరించే వారు గుర్తుంచుకుంటారు. మనం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోలేని గొప్ప వ్యక్తి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. APJ అబ్దుల్ కలాం. ఆయనను అవుల్ పకీర్ జైనులబ్దీన్ కలాం …

Read more

0/Post a Comment/Comments