చార్లెస్ డార్విన్ జీవిత చరిత్ర,Charles Darwin Biography

చార్లెస్ డార్విన్ జీవిత చరిత్ర,Charles Darwin Biography చార్లెస్ రాబర్ట్ డార్విన్ బ్రిటీష్ ప్రకృతి శాస్త్రవేత్త, సహజ ఎంపిక ద్వారా పరిణామంపై తన సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో చేసిన కృషికి ఉత్తమ గుర్తింపు పొందారు. డార్విన్‌ను “ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ థియరీ” అనే బిరుదుతో ప్రస్తావించారు, పరిణామ సిద్ధాంతానికి రెండు ప్రధాన సహకారాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ఏమిటంటే, డార్విన్ తన అవరోహణ సిద్ధాంతానికి అనుకూలంగా చాలా సాక్ష్యాలను సేకరించాడు, దానితో పాటు కైనమాటిక్ సిద్ధాంతం యొక్క మార్పు, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post