వరాహగిరి వెంకట గిరి జీవిత చరిత్ర,Biography of Varahagiri Venkata Giri

వరాహగిరి వెంకట గిరి జీవిత చరిత్ర,Biography of Varahagiri Venkata Giri V. V. గిరి పుట్టిన తేదీ: ఆగష్టు 10, 1894 జననం: బెర్హంపూర్, ఒరిస్సా మరణించిన తేదీ: జూన్ 23, 1980 ఉద్యోగ వివరణ: స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు మరియు రాజనీతిజ్ఞుడు జాతీయత భారతీయుడు భారతదేశంలో శ్రామిక శక్తి యొక్క స్థితి పటిష్టం నుండి పటిష్టంగా పెరుగుతుంటే, భారతీయ పరిశ్రమలతో పాటు ఇతర రంగాలలోని ఉద్యోగులు ఇప్పుడు మరియు భవిష్యత్తులో తమ హక్కులను ఉపయోగించుకోగలరనే వాస్తవం, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post