తిరువెల్లూర్ తట్టై కృష్ణమాచారి జీవిత చరిత్ర,Biography Of Thiruvellur Thattai Krishnamachari

 

తిరువెల్లూర్ తట్టై కృష్ణమాచారి జీవిత చరిత్ర,Biography Of Thiruvellur Thattai Krishnamachari

తిరువెల్లూర్ తట్టై కృష్ణమాచారి జీవిత చరిత్ర,Biography Of Thiruvellur Thattai Krishnamachari   టి.టి.కృష్ణమాచారి జననం: 1899 మరణించారు: 1974 కెరీర్: రాజకీయ నాయకుడు మూలం దేశం: భారతీయుడు తిరువెల్లూర్ తట్టై కృష్ణమాచారి లేదా T.T. కృష్ణమాచారి భారతదేశ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక బాధ్యతలు నిర్వహించే పాత్రలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తి. టి.టి.కృష్ణమాచారి టి.టి.కృష్ణమాచారి మాత్రం ఆర్థిక మేధావిగా స్థిరపడ్డారు. అతను భారతదేశ ఆర్థిక మంత్రిగా కేవలం రెండు కాదు, మూడు సంవత్సరాల అధికారం కలిగి …

Read more

0/Post a Comment/Comments