సర్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ జీవిత చరిత్ర, Biography of Sir Surendranath Banerjee

 

సర్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ జీవిత చరిత్ర, Biography of Sir Surendranath Banerjee

సర్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ జీవిత చరిత్ర, Biography of Sir Surendranath Banerjee   సర్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ జననం -10 నవంబర్ 1848న మరణం -1925 ఆగస్టు 6న విజయాలు – స్వాతంత్ర్య కాలానికి ముందు మొదటి భారతీయ రాజకీయ నాయకులలో సర్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఇండియన్ నేషనల్ అసోసియేషన్‌ను స్థాపించారు, ఇది వారి భాగస్వామ్య ఎజెండా కారణంగా తరువాత భారత జాతీయ కాంగ్రెస్‌లో చేరింది. అతను యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు, అతను బ్రిటిష్ స్థాపించిన ICS …

Read more

0/Post a Comment/Comments