సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Sarvepalli Radhakrishnan

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Sarvepalli Radhakrishnan   సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, భారతదేశానికి చెందిన రాజకీయవేత్త, పండితుడు అలాగే తత్వవేత్త మరియు రాజనీతిజ్ఞుడు. అతను భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఉపాధ్యక్షుడు మరియు తరువాత దాని రెండవ రాష్ట్రపతి. రాధాకృష్ణన్ చాలా కాలం పాటు రచయితగా ఉన్నారు మరియు తన వృత్తి జీవితాన్ని జర్నలిస్టుగా గడిపారు, హిందూ మతం, వేదాంత మరియు ఆత్మ యొక్క మతం పేర్లతో అతను వివరించిన తన విశ్వాసాన్ని వివరించడానికి, రక్షించడానికి మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post