సరోజినీ నాయుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Sarojini Naidu

 

సరోజినీ నాయుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Sarojini Naidu

సరోజినీ నాయుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Sarojini Naidu   గాంధీ, నెహ్రూ, భగత్ సింగ్ మరియు భగత్ భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట ఉద్యమం గురించి మనకు సుపరిచితం. మహిళలు ఆందోళన చెందుతున్నప్పుడు అది 1857 విప్లవానికి రాణి లక్ష్మీబాయి యొక్క సహకారం గురించి మాత్రమే. ఇతర మహిళా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు కూడా ఆ భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో గణనీయమైన కృషి చేశారు. భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర్యం సాధించడానికి సహాయం చేసిన మహిళల్లో ఒకరిగా, సరోజినీ నాయుడు …

Read more

0/Post a Comment/Comments