;

 

రాణా ప్రతాప్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Rana Pratap Singh

రాణా ప్రతాప్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర,Rana Pratap Singh Biography   రాణాప్రతాప్ సింగ్ మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ ఒక ప్రసిద్ధ రాజపుత్ర సైనికుడు మరియు వాయువ్య భారతదేశంలో ఉన్న రాజస్థాన్‌లోని మేవార్ రాజు. మొఘల్ అక్బర్ తన భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను ప్రతిఘటించినందుకు అతను అత్యంత ప్రసిద్ధ రాజ్‌పుత్ యోధులలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డాడు. ఆ ప్రాంతంలోని ఇతర రాజపుత్ర పాలకులకు విరుద్ధంగా, మహారాణా ప్రతాప్ మొఘలులకు తలవంచకూడదని మొండిగా భావించి తన తుది శ్వాస …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post