ప్రిన్స్ ఫిలిప్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Prince Philip

ప్రిన్స్ ఫిలిప్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Prince Philip   1921 జూన్ 10వ తేదీన ప్రిన్స్ ఫిలిప్ గ్రీకు ద్వీపం అయిన కోర్ఫులో జన్మించాడు. ఫిలిప్ మరియు అతని కుటుంబం మొత్తం వారి ఇంటి నుండి బహిష్కరించబడ్డారు ఎందుకంటే వారు చిన్న వయస్సులోనే గ్రీకు మరియు డానిష్ ప్రభువుల సభ్యులు మరియు అతను ఫ్రాన్స్, జర్మనీ మరియు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ అంతటా జీవించాడు. 1952లో బ్రిటీష్ రాచరికంలో రాణి ఎలిజబెత్ II చేరడానికి ముందు, ఫిలిప్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post