ప్రతిభా దేవిసింగ్ పాటిల్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Pratibha Devisingh Patil

ప్రతిభా దేవిసింగ్ పాటిల్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Pratibha Devisingh Patil   ప్రతిభా దేవిసింగ్ పాటిల్ జననం: డిసెంబర్ 19, 1934 జననం: నాడ్‌గావ్, మహారాష్ట్ర కెరీర్: భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ప్రతిభా దేవిసింగ్ భారతదేశానికి 12వ రాష్ట్రపతి మరియు రాజ్యాంగంలో భారతదేశ అత్యున్నత స్థానానికి నియమించబడిన మొదటి మహిళ. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మునుపటి భాగం, శ్రీమతి. ప్రతిభా పాటిల్ దివంగత డాక్టర్ ఎ.పి.జె. భారత రాష్ట్రపతి అయిన తొలి మహిళ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post