ప్రకాష్ కారత్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Prakash Karat

ప్రకాష్ కారత్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Prakash Karat   ప్రకాష్ కారత్ 7 ఫిబ్రవరి 1948న సృష్టించబడింది బర్మాలోని లెట్‌పదన్ నుండి పుట్టింది కెరీర్: రాజకీయ నాయకుడు పార్టీ యొక్క పెద్ద లక్ష్యాల కారణంగా పిల్లలను కలిగి ఉండకూడదని ఎంచుకున్న వ్యక్తి తన ఇల్లు మరియు ఆలోచనలు అతని నమ్మకాలు, ప్రకాష్ కారత్ భారత రాజకీయాల్లో ఒక ప్రధాన వ్యక్తిగా ఉండాలి. యూనివర్శిటీ మరియు చుట్టుపక్కల సమాజంలో వర్ణవివక్ష వ్యతిరేక నిరసనలలో పాల్గొన్న ఒక కళాశాల …

Read more

Categories Biograpy, Leaders

Post a Comment

Previous Post Next Post